Statistisch Bulletin nr. 4

Omslag, Statistisch Bulletin nr 4 - 2019
Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Industrie en energie, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er toch achteraf bij het onderdeel Internationale handel in goederen onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de tabellen 5.III en 5.IV waren bij de landen Hongkong, India, Indonesië, Iran, Israël, Japan, Koeweit en Kroatië de cijfers niet juist. In deze nieuwe versie is dit op 9-5-2019 hersteld.

Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.