Kwaliteitstoets Mezuro

Cover paper blauw
Het CBS heeft expertise op het terrein van statistisch onderzoek en kan andere organisaties op dit terrein adviseren. Het CBS beschikt daarnaast over specialistische kennis ten aanzien van methoden voor het verwerken van mobiele telefoniedata.
In dit rapport is beschreven hoe het CBS de kwaliteitsanalyse van Mezuro-data op verzoek van Mezuro heeft uitgevoerd. Het betreft data van de maand september 2018 van de gemeenten Apeldoorn, Haarlem en Eindhoven. Alle vergelijkingen zijn gedaan op geanonimiseerde data van geaggregeerd niveau en er zijn geen koppelingen gemaakt met andere bestanden.