Factsheet Milieubelastingen

Feiten en grafieken over milieubelastingen en -heffingen in Nederland
Informatie over de totale opbrengst, onderverdeling naar soort milieubelastingen en de opbrengst in percentage van het bbp in vergelijking met andere Europese landen.