E-commerce Onderzoek Caribisch Nederland 2018-2019

Omslag Paper
In dit rapport worden de resultaten van het e-commerce onderzoek Caribisch Nederland 2018-2019 belicht.
Het ministerie van EZK heeft het CBS gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik van e-commerce in Caribisch Nederland. Ervaren bedrijven in Caribisch Nederland problemen bij het aankopen en/of verkopen van goederen of diensten via een website of 'app'?