ISCED-F 2013 NAAR CROHO- en CREBOCODES

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Dit document bevat de vertaalslag van isced categorieën naar mbo, hbo en wo opleidingen, aan hand van crebo en croho codes.
Dit document bevat informatie over welke opleidingen behoren tot ISCED indelingen die gepubliceerd worden in de AZW StatLinetabellen binnen het thema onderwijs. Het gaat om studies, binnen zorg en welzijn, gegroepeerd naar vakgebieden. Daarbij is gebruik gemaakt van een indeling van de Unesco, namelijk de 'International Standard Classification of Education (ISCED-F 2013)'. In het document wordt duidelijk gemaakt welke opleidingen behoren tot een bepaalde ISCED categorie en dit afzonderlijk voor MBO, HBO en WO.