Carry-along export: wat wordt er gebundeld?

Een analyse van carry-along export (CAT) door Nederlandse goederenexporteurs aan de hand van een alternatieve afbakening van CAT-export

Replicatie van de studie van Bernard et al (2012) voor Nederland laat op microniveau zien dat niet-zelfgeproduceerde exportproducten vaak niet worden gebundeld met zelfgeproduceerde kernproducten. We ontwikkelen daarom een alternatieve afbakening van carry-along trade door ook naar de bestemming van producten te kijken en de mate waarin bepaalde productcombinaties gezamenlijk geëxporteerd worden om ‘echte’ carry-along export te scheiden van meer incidentele exporttransacties.

De resultaten laten zien dat een derde van de exporteurs hun productportfolio verrijkt middels CAT-export en dat het daarbij om ongeveer 20 procent van de totale waarde van de goederenexport gaat. De verschillen tussen bedrijfstakken zijn echter groot. Het meest veelvoorkomende CAT-product is verpakkingsmateriaal. Regressieanalyse laat zien dat de productiviteit van CAT-exporteurs toeneemt met het aandeel van CAT in de totale export, tot een maximale productiviteitspremie van 10,8 procent bij een exportaandeel van CAT van 42 procent. Daarna neemt deze premie af.