BNI cijfers 2018 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU.

Ieder jaar, uiterlijk 22 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.

Eurostat publiceert over de BNI cijfers voor de afdracht op zijn website. Door alle lidstaten worden zogenaamde kwaliteitsrapportages meegeleverd waarin een toelichting wordt gegeven op de bijstellingen van ingediende BNI cijfers.

De ingediende cijfers in 2018 zijn gebaseerd op de Nationale rekening uitkomsten voor de verslagjaren 2010 en verder, zoals gepubliceerd op 22 juni 2018. In aanvulling hierop is voor de jaren 2010-2013 een omrekening gemaakt van ESR2010 naar ESR95 richtlijnen. De ESR95 richtlijnen zijn voor deze jaren nog van toepassing op de BNI-cijfers zoals gebruikt voor de bepaling van de EU afdrachten.

In de kwaliteitsrapportage ligt de focus op bijstellingen van de verslagjaren 2015 en 2016 zoals gerapporteerd in de BNI rapportage 2018 ten opzichte van de BNI rapportage van 2017. Over verslagjaar 2017 wordt voor het eerst gerapporteerd, waardoor deze ontbreekt in de kwaliteitsrapportage.

Van de andere lidstaten zijn de samenvattingen van de kwaliteitsrapportages beschikbaar.