Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2017

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de revisie 2015, 2016 Definitief en 2017 Voorlopig.
Deze cijfers zijn samengesteld volgens de nieuwste voorschriften (ESA 2010)