Solvabiliteit

© ANP
De solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen kwam in het tweede kwartaal van 2018 uit op 49,8 procent.

Dit is 0,5 procentpunt hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ten opzichte van een jaar eerder nam het eigen vermogen meer toe dan het vreemd vermogen, respectievelijk 20,5 miljard en 7,7 miljard. In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg het vreemd vermogen 632,3 miljard euro. De toename is in zijn geheel toe te schrijven aan schulden met een looptijd korter dan één jaar. Kortlopende schulden lagen 11,1 miljard hoger, zo goed als geheel afkomstig van financiering buiten de groep. De schulden met een looptijd langer dan één jaar lagen 4,7 miljard lager.

Tegenover 11,1 miljard meer langlopende groepsfinanciering, stond 15,8 miljard minder financiering buiten de groep.

Vergeleken met een kwartaal eerder was de solvabiliteit van grote ondernemingen in het tweede kwartaal van 2018 1 procentpunt hoger. Het eigen vermogen steeg met 28,2 miljard relatief harder dan het vreemd vermogen, dat met 3,7 miljard toenam.

Solvabiliteit
JaarKwartaalSolvabiliteit (%)
2016III47,6
IV48,2
2017I49,5
II49,2
III49,7
IV49,9
2018I48,8
II49,8


De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen.