De rol van het MKB in de Nederlandse economie, 2012

Omslag paper
Een methode om de rol van verschillende typen bedrijven (MKB, grootbedrijf) in de Nederlandse economie te bepalen, inclusief resultaten.

Bedrijfsgrootte wordt meer en meer een factor in (macro-) economische politiek. Het is bekend dat het belang van het midden- en kleinbedrijf (MKB) anders is dan dat van grote multinationals als het gaat om impact op economische groei, export en innovatie. Maar empirisch bewijs om meer zicht te krijgen op de rol van bedrijven van verschillende grootte is zeldzaam. Om dit probleem aan te pakken ontwikkelen we een nieuwe aanpak door de Nederlandse aanbod- en gebruiktabel uit te breiden met bedrijfsgrootte.

We gebruiken data op bedrijfsniveau om een aanbod- en gebruiktabel te maken die onderscheid maakt tussen MKB en grootbedrijf en leiden een input-outputtabel af die dat ook doet. Daarbij hanteren we een aangepaste definitie van het MKB, er mee rekening houdend dat kleine bedrijven dochters kunnen zijn van grote (multinationale) ondernemingen. De analyse toont dat, dankzij de rol als toeleverancier, het MKB meer profiteert van de Nederlandse export dan de traditionele exportcijfers laten zien.

Het MKB is minder afhankelijk van import dan het grootbedrijf. Dit zou schadelijk voor de competitiviteit van het MKB kunnen zijn als het niet gebruik maakt van de voordelen die het internationaal betrekken van goederen en diensten biedt, zoals goedkopere of hogere kwaliteit inputs. Het artikel toont de beleidsrelevantie van macro-economische statistieken die onderscheid maken naar bedrijfsgrootte. Deel van het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.