Solvabiliteit

© ANP
De solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen kwam in het eerste kwartaal van 2018 uit op 49,3 procent.

Dit is een lichte daling van 0,2 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ten opzichte van een jaar eerder daalde het eigen vermogen harder dan het vreemd vermogen: respectievelijk 13,4 miljard en 9,2 miljard. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg het vreemd vermogen 616,4 miljard euro. De afname is in zijn geheel afkomstig van schulden met een looptijd langer dan één jaar. Langlopende schulden daalden met 14,0 miljard, in zijn geheel afkomstig van financiering buiten de groep. Langlopende groepsfinanciering steeg met 7,6 miljard. De schulden met een looptijd korter dan één jaar stegen met 5,3 miljard, voor 86 procent afkomstig van groepsfinanciering.

Vergeleken met een kwartaal eerder was de solvabiliteit van grote ondernemingen in het eerste kwartaal van 2018 0,6 procentpunt lager. Het eigen vermogen daalde met 5,3 miljard, bij een stijging van het vreemd vermogen met 9,3 miljard.

Solvabiliteit
   Solvabiliteit (%)
2016II48,0
III47,6
IV48,1
2017I49,4
II49,2
III49,6
IV49,9
2018I49,3
 

De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen.