Rentabiliteit eigen vermogen

© ANP
In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,2 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 0,1 procentpunt hoger. Het eigen vermogen daalde met 6,7 miljard, bij een gelijk blijvend nettoresultaat.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het eerste kwartaal van 2018 rentabiliteit van het eigen vermogen 0,6 procentpunt lager. Het nettoresultaat daalde met 3,5 miljard relatief harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat met 3,8 miljard afnam.

Rentabiliteit eigen vermogen
   Nettoresultaat gedeeld door gemiddeld eigen vermogen (%)
2016II1,9
III2,1
IV1,9
2017I2,1
II3,0
III2,4
IV2,8
2018I2,2

De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen.