Bevolking 15 tot 75 jaar

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Twee derde werkt

In het eerste kwartaal van 2018 telde Nederland 12,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het eerste kwartaal waren dit bijna 8,7 miljoen personen. Bijna de helft van hen (49 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 396 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal ging het om bijna 3,9 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het eerste kwartaal van 2018 was de werkzame beroepsbevolking 180 duizend personen groter dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2018 waren er 104 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het eerste kwartaal van 2017 nog 500 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2018 waren dit er 396 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2018 was hun aantal 2 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

Personen (15 tot 75 jaar) naar arbeidspositie (x mln)
   Totaal 15 tot 75 jaarWerkzame beroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolkingNiet-beroepsbevolking
2014I12,6658,1460,7213,798
II12,6658,190,6683,807
III12,6658,2510,623,794
IV12,6648,270,633,764
2015I12,6698,2350,6643,77
II12,688,2960,6153,769
III12,6918,3320,5863,773
IV12,7018,3110,5913,799
2016I12,7218,2870,6043,83
II12,7538,3860,5573,81
III12,7838,4610,5053,817
IV12,8148,4780,4873,849
2017I12,848,4740,53,865
II12,868,5530,4513,856
III12,888,6380,4083,834
IV12,9018,6510,3913,859
2018I 12,9178,6540,3963,867

Personen (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x mln)
 1e kwartaal 20181e kwartaal 2017
Onderwijsniveau
Laag3,7253,771
Middelbaar5,0835,055
Hoog3,9223,827
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,0972,082
25 tot 35 jaar2,1462,108
35 tot 45 jaar2,0372,066
45 tot 55 jaar2,5132,535
55 tot 65 jaar2,272,24
65 tot 75 jaar1,8541,809
Geslacht
Mannen6,4556,418
Vrouwen6,4626,422


Relevante links