Correctie voor koppelfouten bij vangst-hervangst

Een bevolkingsregister bevat niet per se de totale bevolking. De vangst-hervangst methode kan gebruikt worden om de omvang van het deel dat mist te schatten. Deze methode leunt op het koppelen van individuen tussen registers, daarbij kunnen fouten optreden. Dit discussion paper behandelt hoe de vangst-hervangst methode hiermee om kan gaan.
In dit discussion paper worden de koppelfout correctie methodes van Ding & Fienberg (1994) en Di Consiglio & Tuoto (2015) uitgebreid en veralgemeniseerd.