Innovatie en internationalisering

© Hollandse Hoogte
In deze nota wordt een overzicht gegeven van de verschillende bronnen die het CBS in huis heeft op het gebied van innovatie, zoals de CIS en R&D statistieken, de WBSO en informatie uit de innovatiebox van de belastingdienst. Op basis van deze bronnen wordt een populatieschets gepresenteerd van bedrijven met ‘een innovatief karakter’ en het wel/niet actief zijn over de grens.
De beschikbare bronnen voor innovatie blijken elkaar goed aan te vullen. Innovatieve bedrijven behoren vaker tot een buitenlandse onderneming dan gemiddeld. Ook two-way traders zijn vaker dan niet-handelaren en one-way traders innovatief bezig. Andersom zijn innovatieve bedrijven doorgaans vaker internationaal georiënteerd, zowel in termen van buitenlandse zeggenschap als internationale handel in goederen. Ook lijkt innovatie samen te gaan met het hebben van high-tech handel. Bedrijven die zowel aan internationale handel in goederen áls aan innovatie doen, hebben vaker high-tech handel dan de doorsnee handelaar.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meesten bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.