Belangrijkste inkomensbron van het huishouden

De bron waaruit een particulier huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt.
De volgende inkomensbronnen worden onderscheiden:

 • loon werknemer;
 • loon ambtenaar;
 • loon directeur-grootaandeelhouder;
 • overig inkomen uit arbeid;
 • inkomen uit eigen onderneming;
 • inkomen uit vermogen;
 • werkloosheidsuitkering;
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • bijstand;
 • overige sociale voorziening;
 • pensioen;
 • studiefinanciering;
 • overig;
 • zonder inkomen.