ESB-artikel: conjunctuurgevoeligheid flex en vast werk

Het toegenomen aandeel flexwerkers heeft de kans op werkloosheid niet per se conjunctuurgevoeliger gemaakt. Hoewel flexwerkers – afgaande op gegevens vanaf 2003 – in vergelijking met vaste werknemers een grotere kans hebben om werkloos te worden, is die kans voor vaste werknemers juist gevoeliger voor de conjunctuur. In die zin was de Grote Recessie juist een periode waarin bedrijven relatief meer van hun vaste kern afstoten dan van hun flexibele schil.
Dit artikel is verschenen in ESB op 18 februari 2016.