Bevolking 15 tot 75 jaar

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Twee derde werkt

In het vierde kwartaal van 2017 telde Nederland 12,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het vierde kwartaal waren dit bijna 8,7 miljoen personen. Bijna de helft van hen (49 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 391 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal ging het om bijna 3,9 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het vierde kwartaal van 2017 was de werkzame beroepsbevolking 173 duizend personen groter dan een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2017 waren er 96 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het vierde kwartaal van 2016 nog 487 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2017 waren dit er 391 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal van 2017 was hun aantal 10 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2016.