Verschil tussen CAK en GMSD

De bronnen CAK en GMSD beschrijven niet exact hetzelfde. De CAK-gegevens beschrijven alleen de Wmo maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage is geïnd door het CAK. De GMSD-gegevens beschrijven in beginsel alle door de gemeente verstrekte Wmo maatwerkvoorzieningen. Er wordt niet voor ieder maatwerkarrangement een eigen bijdrage via het CAK geïnd. In de praktijk komen bij gemeenten onder andere de volgende situaties voor, waarbij er geen eigen bijdrage via het CAK wordt geïnd voor een maatwerkarrangement:
• Voor sommige voorzieningen wordt geen eigen bijdrage geïnd, bijvoorbeeld voor vervoer van en naar de dagbesteding, of voor woonvoorzieningen onder een bepaald drempelbedrag.
• Bij vervoersvoorzieningen, zoals een regiotaxi, wordt de eigen bijdrage niet via het CAK geïnd. De cliënt betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan de vervoerder.
• Gemeenten werken soms met huishoudelijke hulp toelagen, waarvoor geen eigen bijdrage verschuldigd is.
• Bij afgeschreven woonvoorzieningen is de inning van de eigen bijdrage door het CAK al afgelopen, terwijl de voorziening door de gemeente nog wel als actief wordt beschouwd. Immers, de inwoner maakt nog gebruik van de voorziening en kan bijvoorbeeld nog een vervangingsvraag hebben. Pas als de inwoner overlijdt of buiten de gemeente verhuisd is, sluit de gemeente de voorziening af.
• Voor rolstoelen mag geen eigen bijdrage worden gevraagd (Artikel 3.8 lid 4 onderdeel d Uitvoeringsbesluit Wmo 2015)
• Aan cliënten onder 18 jaar mag geen eigen bijdrage worden gevraagd, met uitzondering van woningaanpassingen (Artikel 3.8 lid 4 onderdeel e Uitvoeringsbesluit Wmo 2015).

Een ander praktisch verschil tussen de GMSD en het CAK, is dat de GMSD (nog) niet alle gemeenten in Nederland bevat, terwijl de CAK-bestanden wel alle gemeenten bevatten.