Stratificatie en prijsindexberekening

Hoe een dynamische artikelpopulatie te stratificeren ten behoeve van prijsindexberekeningen.
Omdat artikelpopulaties dynamisch zijn is het onmogelijk prijsontwikkelingen te volgen op EAN niveau en prijsindices op dit niveau te berekenen. In de praktijk heeft iedere EAN een eindige levensduur (de tijd waarin het op de markt beschikbaar is). Artikelen worden ook vervangen door andere artikelen. Soms gaat het om feitelijk dezelfde artikelen maar ‘in een nieuw jasje’ gestoken, en doorgaans voorzien van een hogere prijs. Als alle EANs als aparte producten worden beschouwd worden prijssprongen ten gevolge van dergelijke herintroducties gemist. Om dit te voorkomen zou men herintroducties moeten koppelen aan hun voorgangers. Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een andere optie is om artikelen te classificeren op basis van gemeenschappelijke, essentiële en prijsbepalende kenmerken in subgroepen van COICOP-groepen en deze te volgen ten aanzien van hun prijsontwikkeling. Om dit te kunnen doen moeten relevante eigenschappen worden onttrokken aan productomschrijvingen die aanwezig zijn in scannerdata of internetdata. Het onderhavige rapport gaat in op de kenmerken die een stratificatie van een productclassificatie zou moeten hebben om geschikt te zijn voor prijsindexberekeningen.