Bevolking 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Twee derde werkt

In het derde kwartaal van 2017 telde Nederland bijna 12,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het derde kwartaal waren dit ruim 8,6 miljoen personen. Bijna de helft van hen (48 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 408 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal ging het om ruim 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2017 was de werkzame beroepsbevolking 177 duizend personen groter dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2017 waren er 97 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het derde kwartaal van 2016 nog 505 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2017 waren dit er 408 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2017 was hun aantal 17 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2016.

Personen (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag3,6263,732
Middelbaar5,1665,105
Hoog3,9013,766
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,092,069
25 tot 35 jaar2,1272,085
35 tot 45 jaar2,0512,082
45 tot 55 jaar2,5252,538
55 tot 65 jaar2,2552,223
65 tot 75 jaar1,8321,786
Geslacht
Mannen6,4376,389
Vrouwen6,4436,394