Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in september uit op 422 duizend personen. Dat is 4,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 8 duizend per maand afgenomen.

 

Het aantal werkloze mannen was 46 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoengecorrigeerd). De werkloosheid onder vrouwen was 43 duizend lager dan een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 172 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.