Kwartaalmonitor overheidsfinanciën, II 2017

28-9-2017 02:00
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal.

Onder meer het overheidssaldo en de schuldquote komen aan bod, net als de inkomsten en uitgaven van waterschappen.