Kwartaalmonitor overheidsfinanciën, II 2017

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal.

Onder meer het overheidssaldo en de schuldquote komen aan bod, net als de inkomsten en uitgaven van waterschappen.