Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

© ANP
De werkloosheid kwam in augustus uit op 426 duizend personen. Dat is 4,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 7 duizend per maand afgenomen.

Het aantal werkloze mannen was 46 duizend lager dan een jaar geleden (niet-seizoensgecorrigeerd). Ook de werkloosheid onder vrouwen was 50 duizend lager dan een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 172 duizend langdurig werklozen. Langdurige werkloosheid komt het vaakst voor bij 45-plussers. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.