Fysieke waterrekeningen voor Nederland

In een studie uitgevoerd voor Eurostat, heeft het CBS getracht voor Nederland de fysieke Waterrekeningen met fysieke Aanbod- en Gebruikstabellen (AGT or in English: PSUT) voor water en de waterbronnen (asset) rekening/waterbalans voor 2014 op te stellen. Dit alles volgens de SEEA-concepten en formats. De methodes en dataverzameling zijn zodanig opgezet om in ieder geval landelijke AGT en een landelijke balans op te stellen. Aanvullend kon de meest belangrijke kwantificering gemaakt worden voor eenvoudige regionale waterbalansen. Bij het opstellen van de waterbalansen is ook gebruik gemaakt van data die verkregen zijn uit remote sensing.

De verschillende soorten water spelen een belangrijke rol in de economie. Om de druk op het watermilieu te verminderen, worden de onttrekkingen uit waterbronnen die al dan niet schaars zijn en het water dat wordt gebruikt voor economische activiteiten waaronder huishoudens en ook de retourstromen, gemonitord. De waterrekeningentabellen die worden samengesteld en besproken, tonen het gebruik en de afhankelijkheid van waterbronnen afkomstig uit het binnenlandse watersysteem. Industrieën kunnen de verschillende waterbronnen efficiënter gebruiken, bijvoorbeeld via recycling van water.

De fysieke waterstroomrekeningen in deze studie zijn samengesteld volgens het SEEA-Waterrekeningen format. Ze zijn samengesteld met cijfers uit de waterstatistieken en aanvullende bronnen en bestaan uit de combinatie van fysieke aanbod - en gebruikstabellen (fysieke AGT) en de waterbronnen tabellen (assets of resources) of waterbalans. In de fysieke AGT wordt 'water' ingedeeld in enerzijds de verschillende typen water zoals grondwater, oppervlaktewater, leidingwater en afvalwater en anderzijds volgens de conceptuele verdeling van de belangrijkste stromen in wateraanbod en gebruik, namelijk:

A. watervolumes onttrokken aan het milieu (water aan de omgeving onttrokken ten behoeve van economische entiteiten)

B. fysieke waterstromen tussen actoren binnen de economie met de bijbehorende transacties

C. waterretour stromen van de economie weer terug naar het milieu na gebruik.

In het project wordt voor het verslagjaar 2014 de fysieke water AGT en daarmee samenhangende water asset rekeningen met voorraad en resource (Asset Accounts) samengesteld. Bij de samenstelling van de waterbalans is de bepaling van de actuele verdamping en de neerslag uitgevoerd op zowel landelijk niveau als per stroomgebied. Daarbij is gebruik gemaakt van remote sensing data met een hoge ruimtelijke en temporele resolutie.