Rentabiliteit eigen vermogen

In het tweede kwartaal van 2017 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 3,2 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 1,3 procentpunt hoger. Het nettoresultaat steeg met 8 miljard, het (gemiddeld) eigen vermogen met 46,5 miljard.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het tweede kwartaal van 2017 de rentabiliteit van het eigen vermogen 1 procentpunt hoger. Het nettoresultaat steeg met 5,7 miljard, bij een daling van het (gemiddeld) eigen vermogen met 0,3 miljard.