Overheidsfinanciën 2016

Een overzicht van de ontwikkeling van de overheidsfinanciën in 2016.

Overheidsfinanciën weer in de plus

De inkomsten van de gehele overheid waren in 2016 voor het eerst sinds 2008 weer groter dan de uitgaven. Dit zorgde voor een begrotingsoverschot van 2,6 miljard euro. Door een flinke toename van de belasting- en premieopbrengsten stegen de overheidsinkomsten in 2016 naar bijna 308 miljard euro. Aan de winning van aardgas verdiende de Staat juist minder. De overheidsuitgaven daalden licht, naar ruim 305 miljard euro. Dat kwam onder andere door lagere afdrachten aan de Europese Unie. Wel namen de uitgaven voor sociale uitkeringen verder toe.

Lees meer in de paper (PDF).