Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2016

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de jaarlijkse revisie 2014, 2015 Definitief en 2016 Voorlopig.
Deze cijfers zijn samengesteld volgens de nieuwste voorschriften (ESA 2010)