Bevolking 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Twee derde werkt

In het tweede kwartaal van 2017 telde Nederland bijna 12,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het tweede kwartaal waren dit ruim 8,5 miljoen personen. Bijna de helft van hen (49 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 451 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal ging het om bijna 3,9 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het tweede kwartaal van 2017 was de werkzame beroepsbevolking 167 duizend personen groter dan een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 106 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het tweede kwartaal van 2016 nog 557 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2017 waren dit er 451 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2017 was hun aantal 46 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2016.

Personen (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag3,73,821
Middelbaar5,1195,048
Hoog3,8463,693
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,0862,062
25 tot 35 jaar2,1182,073
35 tot 45 jaar2,0582,09
45 tot 55 jaar2,532,539
55 tot 65 jaar2,2472,215
65 tot 75 jaar1,8211,775
Geslacht
Mannen6,4286,374
Vrouwen6,4326,379