Banen en vacatures naar bedrijfstak

© ANP
In het tweede kwartaal van 2017 waren er 193 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Dit komt neer op een stijging van 2,4 procent. Sinds 2008 is de groei niet meer zo hoog geweest.

Alleen in de bedrijfstak financiële dienstverlening is nog sprake van banenkrimp. In deze bedrijfstak gaan nog 9 duizend banen verloren. Alle overige bedrijfstakken laten een banengroei zien voor werknemers. De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening met 87 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (77 duizend). In de zorg stijgt het aantal banen met 20 duizend.

Banen van werknemers naar bedrijfstak
 2017-I2017-II
Totaal2,32,4
Landbouw, bosbouw en visserij2,21,6
Delfstoffen, industrie en energie0,30,6
Bouwnijverheid2,42,8
Handel, vervoer en horeca2,22,4
Informatie en communicatie5,75,3
Financiële dienstverlening-3,1-3,7
Verhuur en handel onroerend goed3,13,4
Zakelijke dienstverlening5,95,8
Openbaar bestuur0,60,6
Onderwijs11,3
Gezondheids- en welzijnszorg1,31,6
Cultuur, recreatie, overige diensten1,31,6

Meeste vacatures erbij in de handel

In alle bedrijfstakken nam het aantal vacatures toe tussen eind maart en eind juni, op een kleine afname in de landbouw en visserij na (-0,1 duizend). De grootste stijging was, net zoals in het voorgaande kwartaal, in de handel (+4 duizend). Dit is ook de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal. Ook in de zakelijke dienstverlening en de horeca kwamen er ruim 3 duizend vacatures per bedrijfstak bij.

Voor de horeca en de handel geldt inmiddels dat er nu meer vacatures zijn dan halverwege 2008. Daarentegen bedraagt het aantal vacatures in de landbouw en visserij en de bouwnijverheid nog maar de helft van wat het toen was.

Het oplopend aantal vacatures leidt er ook toe dat de vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen van werknemers, stijgt. Medio 2017 waren dat er 26 op de duizend, tegen 20 op de duizend een jaar eerder.

In de bedrijfstak informatie en communicatie is de vacaturegraad met 55 het hoogst. Al drie jaar staat deze bedrijfstak bovenaan het lijstje. Ook de horeca, de financiële dienstverlening en de bouwnijverheid kennen inmiddels relatief veel openstaande vacatures, met een vacaturegraad van achtereenvolgens 48, 40 en 37. Daarentegen is de vacaturegraad het laagst in het onderwijs; 13 vacatures per duizend banen.

Vacaturegraad = aantal vacatures per duizend banen van werknemers