Basissituaties en methoden

In dit discussion paper structureren we statistieken gebaseerd op meerdere databronnen en de problemen die bij het maken van deze statistieken gepaard gaan. Tevens bieden we handvatten voor het vinden van geschikte oplossingen voor deze problemen.
Nationale statistiekbureaus baseren hun statistieken steeds vaker op een combinatie van databronnen in plaats van, zoals vroeger, op een enkele databron. Door het gebruik van meerdere databronnen kunnen gedetailleerdere statistieken worden geproduceerd. Bovendien kunnen deze statistieken vaak sneller en goedkoper worden gemaakt, zonder dat dit tot extra administratieve lasten voor bedrijven of personen leidt.
Echter, voordat statistieken van voldoende hoge kwaliteit op basis van meerdere databronnen kunnen worden geproduceerd moeten eerst diverse problemen worden overwonnen. Een complicerende factor hierbij is dat databronnen op veel verschillende manieren kunnen worden gecombineerd. In dit discussion paper structureren we statistieken gebaseerd op meerdere databronnen en de problemen die bij het maken van deze statistieken gepaard gaan. Tevens bieden we handvatten voor het vinden van geschikte oplossingen voor deze problemen.