Filtering in the Fourier domain

Paper cover oranje
Ontwerp en gebruik van een nieuw lineair filter om tijdreeksen te corrigeren voor seizoenseffecten.
In dit paper wordt een lineaire filter geïntroduceerd. Deze filter kan op zichzelf staand worden gebruikt, maar kan ook eenvoudig worden toegevoegd aan bestaande software pakketten zoals JDemetra+. Met deze filter kunnen maandreeksen voor seizoenseffecten worden gecorrigeerd in een enkele stap, zonder iteratie.
In deze studie wordt de effectiviteit van het filter vervolgens onderzocht aan de hand van een werkelijke tijdreeks; met de nadruk op de diagnostieken uit spectraalanalyses.