Totaalbeeld arbeidsmarkt

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 56 duizend tot 10,1 miljoen. In vergelijking met het voorgaande kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 51 duizend en het aantal banen van zelfstandigen met 5 duizend. Hierdoor kwam het aantal werknemersbanen voor het eerst sinds 2008 weer boven de 8 miljoen uit.

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen en kwam in mei uit op 456 duizend personen. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Eind maart 2017 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 184 duizend vacatures open. Dat zijn er 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dat is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd. Het huidige aantal openstaande vacatures ligt nog altijd 65 duizend lager dan de recordstand uit 2007. Sinds de herfst van 2013 neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. In totaal kwamen er in deze periode bijna 90 duizend vacatures bij, gemiddeld ruim 6 duizend per kwartaal.

Het volume van het bbp kwam 3,4 procent hoger uit dan in het eerste kwartaal van 2016.