Solvabiliteit

De solvabiliteit is een verhoudingsgetal dat aangeeft welk deel van het totaal vermogen is gefinancierd met eigen vermogen en welk deel geleend is. Eigen vermogen bestaat hoofdzakelijk uit gestort aandelenkapitaal en ingehouden winsten. De laatste jaren is bij de grotere ondernemingen een solvabiliteit van rond de 45 procent gebruikelijk.