Betere waterstatistieken en waterrekeningen

In een studie uitgevoerd voor Eurostat is door het CBS onderzocht hoe data uit het Landelijk Grondwater Register (LGR) kunnen worden gebruikt en hoe data over het gebruik van zogenaamd industriewater of ‘ander water’ kunnen worden samengesteld. Beide onderwerpen zijn van belang voor de statistiek over watergebruik binnen de economie en voor de waterrekeningen (SEEA-Water).

Het gebruik van grondwater in de economie is een belangrijk onderdeel van de statistiek over wateronttrekking en watergebruik. Data over grondwateronttrekkingen waren tot op heden niet compleet en kunnen op diverse punten worden verbeterd. Het Landelijk Grondwater Register (LGR) bevat gegevens over een groot aantal grondwateronttrekkingen in Nederland. In deze studie is de dekkingsgraad van dit externe register onderzocht en is door confrontatie met andere databronnen gekeken naar de kwaliteit van de data. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om te koppelen met ruimtelijk verdeelde data (kaarten).

Een andere belangrijke waterstroom is het gebruik van industriewater ofwel ‘ander water’ door bedrijven, voornamelijk binnen de maakindustrie. Industriewater is water met een andere kwaliteit dan drinkwater zoals halffabricaten, gedemineraliseerd water etc., dat wordt geleverd door gespecialiseerde industriewaterbedrijven, andere industriebedrijven of door dochters van openbare drinkwaterbedrijven, via speciale leidingen. In deze studie zijn belangrijke stappen gemaakt om de waarneming van industriewater te verbeteren. Dit werd bereikt via een extra onderzoek onder bedrijven die jaarlijks hun watergebruik rapporteren via het Milieujaarverslag (MJV). Het resultaat van dit onderzoek was dat in de periode 2003-2012 tot 75 miljoen m3 industriewater wordt gebruikt in aanvulling op het gebruik van drinkwater. De splitsing tussen drinkwater en industriewater wordt gebruikt in een nieuwe berekening en schatting van het drinkwatergebruik van de betrokken industriële sectoren.