Binding met de arbeidsmarkt

© Adrie Mouthaan/ Hollandse Hoogte
In het eerste kwartaal van 2017 telde Nederland 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Bijna 4,4 miljoen personen, ruim een op de drie, hebben geen betaald werk.

Een groot deel van hen behoort niet tot de beroepsbevolking. Deze mensen hebben niet recent naar werk gezocht óf zijn daarvoor niet direct beschikbaar. In het eerste kwartaal waren dit bijna 3,9 miljoen mensen, waaronder 1,6 miljoen 65-plussers. Van hen heeft 97 procent niet recent gezocht naar werk én is hiervoor bovendien niet direct beschikbaar.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar), 1e kwartaal 2017
 Niet gezocht, niet beschikbaarGezocht, niet beschikbaarBeschikbaar, niet gezocht
Totaal8938
15 tot 25 jaar81415
25 tot 35 jaar77914
35 tot 45 jaar80812
45 tot 55 jaar83710
55 tot 65 jaar8937
65 tot 75 jaar9703

Ruim 3,2 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

Van alle mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren, hebben bijna negen op de tien niet recent naar werk gezocht én zijn bovendien niet direct beschikbaar. In het eerste kwartaal ging het om ruim 3,4 miljoen mensen. Een grote meerderheid wil of kan niet werken. In het eerste kwartaal bestond deze groep uit ruim 3,2 miljoen mensen. Een relatief kleine groep (200 duizend personen) heeft weliswaar niet recent gezocht en is ook niet direct beschikbaar, maar wil wel betaald werk.

Redenen verschillen flink per leeftijdscategorie

Mensen kunnen uiteenlopende redenen hebben om niet te willen of kunnen werken. Deze variëren flink per leeftijdscategorie. Jongeren tot 25 jaar wijzen vooral op een opleiding of studie. Bij 25- tot 65-jarigen speelt relatief vaak dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Verder wijzen 25- tot 45-jarigen, voornamelijk vrouwen, vaak op zorgtaken voor het gezin of huishouden. Ouderen noemen logischerwijs vaak pensionering als reden.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar reden, 1e kwartaal 2017
 Vanwege andere redenVanwege vut/pensioen/hoge leeftijdVanwege ziekte/arbeidsongeschiktheidVanwege zorg gezin/huishoudenVanwege opleiding/studie
Totaal74823615
15 tot 25 jaar806086
25 tot 35 jaar120372130
35 tot 45 jaar10057312
45 tot 55 jaar14166181
55 tot 65 jaar14265180
65 tot 75 jaar391510