Bevolking 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Bijna twee derde werkt

In het eerste kwartaal van 2017 telde Nederland 12,8 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Bijna twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het eerste kwartaal waren dit bijna 8,5 miljoen personen. Bijna de helft van hen (49 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 500 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal ging het om bijna 3,9 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het eerste kwartaal van 2017 was de werkzame beroepsbevolking 187 duizend personen groter dan een jaar eerder.
In het eerste kwartaal van 2017 waren er 104 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het eerste kwartaal van 2016 nog 604 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2017 waren dit er 500 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2017 was hun aantal 35 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2016.

Personen (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag3,7373,817
Middelbaar5,0895,034
Hoog3,8273,693
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,0822,055
25 tot 35 jaar2,1082,06
35 tot 45 jaar2,0662,098
45 tot 55 jaar2,5352,54
55 tot 65 jaar2,242,206
65 tot 75 jaar1,8091,763
Geslacht
Mannen6,4186,358
Vrouwen6,4226,364