Banen en vacatures naar bedrijfstak

© ANP
In het eerste kwartaal van 2017 waren er 182 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Dit komt neer op een stijging van 2,4 procent. Sinds 2008 is de groei niet meer zo hoog geweest.

Alleen in de bedrijfstak financiële dienstverlening is nog sprake van banenkrimp. In deze bedrijfstak gaan nog 7 duizend banen verloren. Alle overige bedrijfstakken laten een banengroei zien voor werknemers. De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening met 85 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (73 duizend). In de zorg stijgt het aantal banen met 16 duizend.

Banen van werknemers naar bedrijfstak
 2016-IV2017-I
Totaal1,82,4
Landbouw, bosbouw en visserij1,81,1
Delfstoffen, industrie en energie0,40,2
Bouwnijverheid1,12,2
Handel, vervoer en horeca1,92,5
Informatie en communicatie4,65,6
Financiële dienstverlening-2,8-3,1
Verhuur en handel onroerend goed13,4
Zakelijke dienstverlening5,16
Openbaar bestuur0,20,6
Onderwijs1,20,9
Gezondheids- en welzijnszorg0,51,3
Cultuur, recreatie, overige diensten0,81,4

Meeste vacatures erbij in de handel

In het eerste kwartaal van 2017 laten bijna alle bedrijfstakken een stijging zien in het aantal vacatures. De grootste stijging was, net als in het voorgaande kwartaal, in de handel (+4 duizend). In die bedrijfstak waren ook de meeste vacatures, bijna een vijfde van het totaal. In de bouw was er een toename van ruim 1 duizend vacatures. In de industrie en bij de informatie en communicatie was er een toename van soortgelijke omvang.

De vacaturegraad is toegenomen, voor het eerst sinds een jaar. Vier kwartalen achtereen waren er 20 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. Eind maart 2017 waren dat er 24 op de duizend. De informatie en communicatie is de bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad, met 53 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. Al drie jaar staat deze bedrijfstak bovenaan het lijstje. In de horeca is er zelfs een toename van 9 per duizend, de vacaturegraad is hiermee gestegen naar 42. In het onderwijs is de vacaturegraad het laagst met 9 vacatures per duizend banen.

Vacaturegraad = aantal vacatures per duizend banen