Aantal vacatures neemt toe

Eind maart 2017 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 184 duizend vacatures open. Dat zijn er 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dat is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd.

Het huidige aantal openstaande vacatures ligt nog altijd 65 duizend lager dan de recordstand uit 2007. Sinds de herfst van 2013 neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. In totaal kwamen er in deze periode bijna 90 duizend vacatures bij, gemiddeld ruim 6 duizend per kwartaal. In de meeste bedrijfstakken waren er eind maart 2017 meer vacatures dan eind december 2016. Dit geldt vooral voor de handel met 4 duizend meer vacatures. In die bedrijfstak waren ook de meeste vacatures, bijna een vijfde van het totaal. In de bouw was er een toename van ruim 1 duizend vacatures. In de industrie en bij de informatie en communicatie was er een toename van soortgelijke omvang.

Het aantal openstaande vacatures aan het einde van een kwartaal is het resultaat van nieuwe en vervulde vacatures gedurende een kwartaal. Dit is de zogeheten dynamiek van de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2017 neemt het aantal openstaande vacatures toe. Er ontstonden 255 duizend nieuwe vacatures, dit zijn 30 duizend meer dan een kwartaal eerder. Ook zijn er in het eerste kwartaal 230 duizend vacatures vervuld, dat zijn er 9 duizend meer dan in het vierde kwartaal.

In het eerste kwartaal van 2017 waren er 23 duizend werklozen minder dan het kwartaal daarvoor. Het werkloosheidspercentage daalde hiermee van 5,5 naar 5,2 procent.
Eind 2013 waren er voor iedere vacature nog bijna 7 werklozen beschikbaar. Begin 2017 is dit afgenomen naar 2,6 werklozen per vacature, hiermee neigt de arbeidsmarkt, die sinds het vierde kwartaal van 2009 ruim is geweest, naar aantrekkend.