Banen en vacatures naar bedrijfstak

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 144 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dit komt neer op een stijging van 1,8 procent. Sinds 2008 is de groei niet meer zo hoog geweest.

Alleen in de bedrijfstak financiële dienstverlening is nog sprake van banenkrimp. In deze bedrijfstak gaan nog 7 duizend banen verloren. Alle overige bedrijfstakken laten een banengroei zien voor werknemers. De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening met 76 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (58 duizend). De zorg laat voor het eerst sinds 2012 weer een stijging in het aantal banen zien (7 duizend).

Gemiddelde loonontwikkeling
Gemiddelde loonontwikkeling
 LonenLoonkosten
2009 I2,32,1
2009 II3,43
2009 III2,72,5
2009 IV2,72,3
2010 I1,40,6
2010 II0,60,2
2010 III1,10,1
2010 IV2,51,5
2011 I2,42,9
2011 II1,72,2
2011 III22,6
2011 IV2,12,5
2012 I1,32,1
2012 II1,52,7
2012 III1,82,7
2012 IV1,62,7
2013 I1,94
2013 II1,62,2
2013 III1,92,8
2013 IV2,41,4
2014 I11,6
2014 II0,31,2
2014 III0,61,6
2014 IV0,22,9
2015 I2,50,2
2015 II2,10,5
2015 III2,20,4
2015 IV1,4-0,5
2016 I1,71,4
2016 II1,21,1
2016 III1,61,4
2016 IV1,21,1

Vacaturegroei in de handel en in de zorg

In het vierde kwartaal van 2016 laten bijna alle bedrijfstakken een lichte stijging zien in het aantal vacatures. Alleen het aantal openstaande vacatures in de landbouw en visserij daalt licht. In de handel en in de gezondheids- en welzijnszorg kwamen er per saldo de meeste vacatures bij: ruim 3 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder. In het derde kwartaal van 2016 was de toename het grootst in de gezondheids- en welzijnszorg en in de horeca. In deze sectoren kwamen er destijds 4,5 duizend vacatures bij.
De meeste vacatures afgezet tegen het aantal banen zijn te vinden in de informatie- en communicatiesector. Daar staan 45 vacatures tegenover elke duizend banen van werknemers. In het derde kwartaal van 2016 waren dat nog 47 vacatures per duizend.
In de bedrijfstak energie, waar de vacaturegraad op één na het hoogst is, steeg het aantal vacatures per duizend banen van 33 naar 35 ten opzichte van het vorige kwartaal.  

Vacaturegraad per sector, 2016
Vacaturegraad per sector, 2016
 OnderwijsZorgTotaalEnergieInformatie en communicatie
1e kwartaal812202852
2e kwartaal1113202850
3e kwartaal913203347
4e kwartaal913203545

Vacaturegraad = aantal vacatures per duizend banen