Statistisch Bulletin nr. 2

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel, Macro-economie en Prijzen.

Met ingang van 1-1-2017 zal het Statistisch Bulletin voortaan maandelijks verschijnen op elke 2e donderdag van de maand.