Bevolking 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Bijna twee derde werkt

In het vierde kwartaal van 2016 telde Nederland 12,8 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Bijna twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het vierde kwartaal waren dit bijna 8,5 miljoen personen. Bijna de helft van hen (48 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 487 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal ging het om ruim 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het vierde kwartaal van 2016 was de werkzame beroepsbevolking 167 duizend personen groter dan een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 104 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het vierde kwartaal van 2015 nog 591 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van vorig jaar waren dit er 487 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het laatste kwartaal van 2016 was hun aantal 50 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2015.

Personen (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag3,743,792
Middelbaar5,0915,055
Hoog3,8053,705
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,0762,05
25 tot 35 jaar2,0972,052
35 tot 45 jaar2,0742,109
45 tot 55 jaar2,5372,539
55 tot 65 jaar2,2322,199
65 tot 75 jaar1,7981,752
Geslacht
Mannen6,4056,348
Vrouwen6,4096,353