Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, horen tot de werklozen.

In oktober waren 502 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juli, waren dat er nog 541 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus met 39 duizend afgenomen. Deze ontwikkeling is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien.

Stroomschema wisselingen arbeidsmarkt

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan dat er mensen met werk werkloos werden: 124 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 82 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee verminderde het aantal werklozen met 42 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd groter dan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 173 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en werkloos werden, stonden 170 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Bij het werkloosheidscijfer moest dus 3 duizend worden opgeteld. De netto instroom in werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was dus positief.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen juli en oktober voor 193 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben stoppen met werken, en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt: 186 duizend personen in oktober.

Ontwikkeling sinds 2014

Al sinds mei 2014 is de netto-instroom vanuit werk naar werkloosheid negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan dat mensen met werk werkloos werden. De netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking is vanaf september 2014 positief. Een uitzondering was januari 2016, toen meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan dat er mensen toetraden en werkloos werden.

Ontwikkeling bbp en arbeidsvolume
Ontwikkeling bbp en arbeidsvolume
 Volume bbpArbeidsvolume werknemers
2008 I3,22,9
2008 II2,82,3
2008 III1,71,5
2008 IV-0,81,1
2009 I-4,2-0,1
2009 II-4,9-1,2
2009 III-3,7-2
2009 IV-2,3-2,1
2010 I0,1-2,5
2010 II1,8-1,3
2010 III1,6-0,2
2010 IV2,10,2
2011 I30,3
2011 II2,20,2
2011 III1,60
2011 IV0,1-0,2
2012 I-1,2-0,4
2012 II-0,6-0,9
2012 III-1,3-1
2012 IV-1,1-1,5
2013 I-1,4-1,5
2013 II-1-1,6
2013 III0-1,9
2013 IV1,6-1,4
2014 I0,6-1,4
2014 II1,6-0,8
2014 III1,6-0,2
2014 IV1,90,2
2015 I2,60,4
2015 II1,90,7
2015 III20,9
2015 IV1,41,2
2016 I1,51,1
2016 II2,31,5
2016 III2,41,6