Bevolking 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Bijna twee derde werkt

In het derde kwartaal van 2016 behoorden 12,8 miljoen personen tot de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bijna twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het derde kwartaal waren dit bijna 8,5 miljoen personen. Bijna de helft van hen (48 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 505 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal ging het om 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 was de werkzame beroepsbevolking 129 duizend personen groter dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2016 waren er 81 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het derde kwartaal van 2015 nog 586 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2016 waren dit er 505 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2016 was hun aantal 44 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2015.

Personen (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag3,7323,77
Middelbaar5,1055,082
Hoog3,7663,688
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,0692,049
25 tot 35 jaar2,0852,049
35 tot 45 jaar2,0822,123
45 tot 55 jaar2,5382,537
55 tot 65 jaar2,2232,193
65 tot 75 jaar1,7861,74
Geslacht
Mannen6,3896,344
Vrouwen6,3946,347