Banen en vacatures naar bedrijfstak

In het derde kwartaal van 2016 waren er 137 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dit komt neer op een stijging van 1,8 procent. Sinds 2008 is de groei niet meer zo hoog geweest.

De banengroei was het grootst in de zakelijke dienstverlening met 83 duizend banen. Dit betreft vooral een stijging van het aantal banen bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (62 duizend). Ook in de handel, vervoer en horeca (39 duizend) en in de informatie- en communicatie (9 duizend) trok de werkgelegenheid aan. Er zijn nog steeds bedrijfstakken met banenkrimp. Deze krimp was het grootst in de zorg (5 duizend) en de financiële dienstverlening (5 duizend).

 

Banen van werknemers naar bedrijfstak
Banen van werknemers naar bedrijfstak
 2016-II2016-III
Totaal1,61,8
Landbouw, bosbouw en visserij2,23,1
Delfstoffen, industrie en energie-0,2-0,2
Bouwnijverheid-0,40,7
Handel, vervoer en horeca21,9
Informatie en communicatie4,13,9
Financiële dienstverlening-1,8-2
Verhuur en handel onroerend goed00,4
Zakelijke dienstverlening5,65,6
Openbaar bestuur0,1-0,2
Onderwijs0,71,5
Gezondheids- en welzijnszorg-0,9-0,4
Cultuur, recreatie, overige diensten2,11,5

Vacatures

Eind juni 2016 waren er in Nederland, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 155 duizend openstaande vacatures. Dat is een stijging van 5 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Per bedrijfstak veranderde het aantal vacatures niet veel tussen eind maart en eind juni. De grootste stijging werd gemeten in de handel (+1 duizend) en de grootste afname in de bedrijfstak financiële dienstverlening (-0,4 duizend). Ondanks een aantal faillissementen in de handel, loopt het aantal banen en vacatures in deze bedrijfstak toch nog steeds op. Met bijna een vijfde van alle vacatures is de handel de bedrijfstak met de meeste vacatures.

Ten opzichte van het aantal banen van werknemers zijn de meeste vacatures te vinden in de bedrijfstak informatie en communicatie. In deze bedrijfstak zijn er nu 50 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. In het onderwijs zijn er de minste vacatures: 11 per duizend banen.

Vacaturegraad

Vacaturegraad = aantal vacatures per duizend banen