Totaalbeeld arbeidsmarkt

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal van 2016 toe met 35 duizend tot 9 974 duizend. In vergelijking met het voorgaande kwartaal nam het aantal banen van werknemers met 43 duizend toe en nam het aantal banen van zelfstandigen met 7 duizend af.

De werkloosheid is in september met 11 duizend afgenomen en kwam uit op 510 duizend personen. Dat is 5,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 13 duizend per maand afgenomen.

Eind juni 2016 waren er in Nederland 155 duizend openstaande vacatures. Dat is een stijging van 5 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. In totaal kwamen er in deze periode 64 duizend vacatures bij, gemiddeld 5 duizend per kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna 100 duizend lager dan de recordstand uit 2008.

Het volume van het bbp kwam 2,3 procent hoger uit dan in het tweede kwartaal van 2015.

Werkloosheid en banen van werknemers, seiz.gecorrigeerd

Ontwikkeling bbp en arbeidsvolume