Nettoresultaat

© Flip Franssen/Hollandse Hoogte
In het eerste kwartaal 2016 bedroeg het netto resultaat van de grote ondernemingen 11,3 miljard euro.

Een jaar eerder was dit met 16,6 miljard euro relatief hoog. In het nettoresultaat zijn doorgaans het (binnenlands) bedrijfsresultaat en de resultaten uit buitenlandse deelnemingen het meest bepalend. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder daalde het bedrijfsresultaat met 0,4 miljard. Het resultaat uit buitenlandse deelnemingen lag maar liefst 7 miljard lager. Van die 7 miljard is pakweg drie kwart afkomstig van Shell en Reed Elsevier. Shell belandde in het tweede kwartaal 2016 met het resultaat uit buitenlandse deelnemingen onder een miljard, en dus ruim 3 miljard lager dan de 4 miljard van een jaar geleden. Reed Elsevier lag afgelopen jaar relatief hoog door verkopen van buitenlandse deelnemingen ter waarde van ruim 2 miljard.

Nettoresultaat