Statistisch Bulletin nr. 37

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Industrie en energie, Prijzen
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.