Statistisch Bulletin nr. 33

Omslag
Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Inkomen en bestedingen
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.