Boomkwekerijbedrijven: forse schaalvergroting

23-9-2016 00:00
Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 32 procent gedaald tot 2,3 duizend bedrijven in 2015. In dat jaar hadden de boomkwekerijbedrijven 23 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 36 procent meer is dan in 2000.

In 2015 werd met één arbeidsjaareenheid 2,4 hectare grond bewerkt en 95 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 1,5 hectare grond en 63 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de boomkwekers tot een 50 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale boomkwekerijsector is in de periode 2000-2015 met 32 procent toegenomen.

Totalen boomkwekerijen
DataWaarde
2000100.0
105.0
103.0
2003103.5
111.2
114.1
2006119.9
124.6
128.5
2009133.6
129.0
135.7
2012134.0
134.2
134.1
2015135.6

Het doorsnee boomkwekerijbedrijf

In 2015 had het gemiddelde boomkwekerijbedrijf 10 hectare cultuurgrond, 100 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 94 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee boomkwekerijbedrijf met 29 procent toegenomen.

Gemiddelden boomkwekerijen
DataWaarde
2000100.0
108.0
107.9
2003111.0
121.6
127.2
2006135.3
144.3
154.2
2009161.1
159.8
169.0
2012173.7
186.0
194.2
2015199.5